Privacy Policy

Privacybeleid voor Leading Physio

INLEIDING

Leading Physio (“wij”, “ons” of “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen voor onze website, voor het versturen van de nieuwsbrief en/of het maken van een afspraak. De gegevens die wij vragen zijn jouw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en emailadres.

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer jij jouw gegevens bij ons achterlaat, vragen wij om jou naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens worden verzameld voor de nieuwsbrief of om een afspraak te plannen en om met jou te communiceren over de afspraak en eventuele vervolgafspraken.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het volgende:

        Het versturen van een nieuwsbrief, mits daarvoor ingeschreven

        Het plannen en beheren van uw afspraak voor de Fysio QuickScan;

        Het versturen van herinneringen en updates met betrekking tot jouw afspraak;

        Het verstrekken van informatie over onze diensten, zoals nieuwe behandelingen, promoties en evenementen, indien jij daarvoor toestemming heeft gegeven;

        Het verbeteren van onze dienstverlening en het aanpassen van onze communicatie op basis van uw voorkeuren en behoeften.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het inplannen van uw afspraak bij een een anze coaches of consultants, of indien wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren jou persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw  persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

UW RECHTEN

Jij hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kan ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden of beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken. Neem contact met ons op via de contactgegevens in dit privacybeleid om jouw rechten uit te oefenen.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Het is aan te raden om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen, zodat jij op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

CONTACT

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u jouw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, verwijderen of beperken, kunt u contact met ons opnemen via:

Leading Physio

E-mail: chris@leadingphysio.nl

Vrijblijvend

Kenningsmakingsgesprek